Close

+48 728 823 135, +48 606 962 501 szkolenia@viaon.pl

Opole – Szkolenie z płac minimalnych i najważniejszych zmian w prawie transportowym

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Trenerzy: Piotr Dajema, Michał Senger

Data szkolenia: 26-09-2017

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: Dla właścicieli firm, osób zarządzających, pracowników rozliczających czas pracy, dyspozytorów, spedytorów oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Liczebność grupy: max 45 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 4-5 godzin [czas może ulec zmianie w zależności od aktywności]

Cena: 1 osoba – 289 netto, 2 osoby i więcej – 260 netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Nowy rodzaj szkolenia „Płace minimalne wraz z najważniejszymi zmianami w prawie transportowym” został przygotowany, aby udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące branży transportowej w 2017 roku.

Od 2014 roku przeszkoliliśmy ponad 5000 osób! Doświadczenie, które zdobyliśmy szkoląc i prowadząc dialog z uczestnikami szkoleń, pozwoliło nam  tak dobrać program szkolenia, aby rozwiązać najważniejsze problemy, z którymi borykają się przewoźnicy.

Na szkoleniach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia dla branży transportowej.

W szczególności zwracamy uwagę na:

 1. kwestię płac minimalnych w Europie wraz z obowiązkami administracyjnymi: Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Węgry, Holandia, Norwegia, Dania
 2. prawidłowe i bezpieczne wypłacanie ryczałtów za noclegi
 3. istotne dla branży zmiany w przepisach:
 • utrata licencji za naruszenia,
 • zmiany w tachografach (tzw. inteligentne tachografy),
 • planowane zmiany w przepisach o czasie jazdy i odpoczynku (Rozporządzenie 561/2006)
 • proponowane zmiany w polskich przepisach dotyczących wynagrodzenia kierowców

Przekazywana wiedza znajdzie praktyczne zastosowanie w przykładach, prezentowanych w oparciu o oprogramowanie 4Trans oraz odpowiednie raporty.

Nasi trenerzy starają się przekazywać w zrozumiały sposób nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Podczas szkolenia podkreślamy bezpieczne rozwiązania i zapisy jakie można wprowadzić do dokumentacji wewnątrz-zakładowej – w szczególności dotyczące sposobu wypłaty ryczałtów za noclegi.

Podczas szkoleń otwartych wymieniamy się doświadczeniami zdobytymi m. in. podczas indywidualnych szkoleń w Państwa firmach oraz na podstawie dotychczasowych kontroli. Naszym celem jest znalezienie oraz przekazanie najbezpieczniejszego i najlepszego rozwiązania pozwalającego firmie rozliczać płace minimalną w innych krajach oraz spełnić wymogi administracyjne przepisów polskich i zagranicznych.

Każde szkolenie jest prowadzone przez co najmniej dwóch trenerów, którzy chętnie odpowiedzą na przedstawione pytania nie tylko w trakcie szkolenia, ale również podczas przerw.

Program szkolenia

 1. Płaca minimalna dla kierowców w innych krajach: Francja, Niemcy, Austria, Norwegia, Włochy, Holandia, Węgry, Dania

  1. Zgłaszanie pracowników
  2. Wymagane dokumenty
  3. Ewidencjonowanie czasu pracy i inne obowiązki administracyjne
  4. Zasady rozliczania
  5. Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
  6. Przykładowe raporty z oprogramowania 4Trans
  7. Najnowsze informacje na temat zmian w powyższych krajach
 1. Wysokość i składniki płacy minimalnej w Polsce.
 2. Prawidłowe rozliczanie ryczałtów za noclegi
  1. Konkretne rozwiązanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  2. Wyroki SN z 2017 r.
  3. Stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów z 2017 r.
 3. Zmiany w Ustawie o Transporcie Drogowym
  1. Utrata dobrej reputacji za naruszenia i manipulacje – od kiedy obowiązuje? jak przebiega procedura? za jakie naruszenia można stracić licencję?
  2. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – jakie dane będzie zawierał? od kiedy zacznie działać? kogo będzie dotyczył? jakie naruszenia będą w nim zapisane?
 4. Inteligentne tachografy
  1. Przyczyny zmian
  2. Nowe funkcjonalności i wymagania
  3. Daty wprowadzenia oraz informacje nt. wymiany obecnych tachografów
 5. Planowane zmiany w przepisach o czasie jazdy i odpoczynku kierowcy (Rozporządzenie 561/2006)
 6. Propozycje zmian w polskich przepisach dotyczących wynagrodzenia kierowców (postulaty środowisk biorących udział w tworzeniu nowych przepisów)

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Ceny za szkolenie są różne w zależności od ilości uczestników (ceny netto):
1 osoba - 289zł , 2 osoby lub więcej - 260zł za osobę.

Osoba zgłaszająca

Podaj Imię zgłaszającego

Podaj nazwisko zgłaszającego

Podaj nr telefonu zgłaszającego

Podaj email zgłaszającego

Podaj nr fax zgłaszającego

Podaj stanowisko zgłaszającego

Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

Tak


Uczestnicy

 

Uczestnik nr 1

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 2

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 3

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 4

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 5

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 6

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 7

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 8

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 9

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 10

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


Dane do faktury

Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

Firma

NIP

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Osoba fizyczna

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Uwagi


Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
 

HOTEL MERCURE OPOLE

ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

Skontaktuj się z nami!

Facebook