Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

ZREALIZOWANE – Bielsko-Biała- Szkolenie z norm czasu pracy kierowców i obsługi tachografu

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Organizator: INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data szkolenia: 08-12-2017

Trenerzy: Piotr Dajema, Rafał Frejtag

Typ szkolenia: Otwarte, systemem warsztatowym

Dedykowane dla: kierowcy, osoby zarządzające transportem, spedytorzy, właściciele firm, inne osoby pragnące zapoznać się z tematyką rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz obsługą tachografów

Liczebność grupy: max 35 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin w zależności od aktywności grupy

Cena: 1 osoba – cena promocyjna 249 zł netto, cena regularna 349 zł netto
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Z informacji, które płyną od Państwa wiemy, że bardzo często trudno Państwu zebrać wszystkich kierowców i innych pracowników w jednym czasie i miejscu, często też nie ma potrzeby aby szkolić wszystkich pracowników, dlatego proponujemy Państwu cykliczne szkolenie otwarte z norm czasu pracy kierowców i obsługi tachografu, organizowane w całej Polsce. Szkolenia odbywają się w małych grupach i mają charakter warsztatowy.

Na szkoleniu zdobędą Państwo gruntowną wiedzę z zakresu rozporządzenia WE 561/2006, które znajomość jest niezbędna w codziennej pracy kierowcy, a także zdecydowanie pomaga w pracy na naszym oprogramowaniu 4Trans TachoScan – dając wiedzę o genezie naruszeń, sposobach postępowania w momencie przekroczenia czasu pracy, wyliczania pozostałego czasu pracy. Zdobyta wiedza pozwoli na ograniczenie naruszeń, co zminimalizuje koszty w firmie, jak również poprawi bezpieczeństwo Państwa i innych uczestników na drodze.

Niekwestionowanym atutem szkolenia jest to, że posiadamy w swoim asortymencie najpopularniejsze typy tachografów, na których uczestnik szkolenia nauczy się wpisów manualnych, czy też prawidłowego używania selektora.

Nasi szkoleniowcy wyposażeni są w czytniki kart kierowców, dzięki temu możliwe jest odczytanie kart uczestników szkolenia, sprawdzenie ewentualnych naruszeń i ich omówienie.

Program szkolenia

1. Omówienie aktów prawnych dotyczących norm czasu pracy kierowców i prawidłowej obsługi tachografu

2. Wyjaśnienie znaczenia podstawowych definicji w praktyce (jazda, postój, inna praca, dyspozycyjność) – prawidłowa obsługa selektora

3. Ćwiczenia z wpisów manualnych

4. Najlepsze sposoby wypełniania zaświadczeń o działalności

5. Zgłębienie tematu norm wynikających z rozporządzenia WE 561/2006 oraz art. 13 UoCPK

6. Postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

7. Uzupełniające informacje związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych

8. Rodzaje i konsekwencje manipulacji

9. Część praktyczna:
– Możliwość sprawdzenia i omówienia naruszeń z kart uczestników szkolenia
– Ćwiczenia na symulatorach tachografów

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

  Osoba zgłaszająca

  Podaj Imię zgłaszającego

  Podaj nazwisko zgłaszającego

  Podaj nr telefonu zgłaszającego

  Podaj email zgłaszającego

  Podaj nr fax zgłaszającego

  Podaj stanowisko zgłaszającego

  Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

  Tak


  Uczestnicy

   

  Uczestnik nr 1

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 2

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 3

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 4

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 5

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 6

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 7

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 8

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 9

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 10

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


  Dane do faktury

  Faktura może zostać być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

  Firma

  NIP

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Osoba fizyczna

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Uwagi


  Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

  Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.

  Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

  Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
   

  IBIS STYLES Hotel

  ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko Biała

  Skontaktuj się z nami!

  Facebook