Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Opole – Nowość! Szkolenie z najważniejszych zmian w transporcie drogowym w 2018 roku

Informacje ogólne

Organizator: INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data szkolenia: 25-09-2018

Trenerzy:

Eksperci INELO

Eksperci OCRK

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: właścicieli firm, osób zarządzających transportem, spedytorów oraz innych osób pragnących zapoznać się z tematyką szkolenia

Liczebność grupy: 40 osób

Czas trwania szkolenia: ok. 5 godzin (w zależności od aktywności grupy), w tym 15 minut prezentacji produktów marki VIAON

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Cena: 1 osoba – 499 zł netto, 2 osoby i więcej – 399 zł netto (za osobę). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Wakacyjny cykl szkoleń Transport drogowy – najważniejsze zmiany w 2018 roku jest ofertą specjalną, realizowaną niezależnie od oferty szkoleń rocznych. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i wsparcie w dostosowaniu się do nowych zasad.

Nasi eksperci pochylili się nad najistotniejszymi zagadnieniami, z uwzględnieniem pytań, z którymi spotykają się bezpośrednio podczas indywidualnych spotkań w firmach transportowych. Program szkolenia jest w pełni dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, zwracając uwagę na takie kwestie jak:

 • Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
 • Omówienie pojęcia „dobrej reputacji”
 • Nowa ustawa o tachografach
 • RODO –dobre praktyki w firmach transportowych
 • Aktualny stan prac nad pakietem mobilności
 • Zmiany w zgłaszaniu przewozu towarów wrażliwych SENT

W czerwcu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o transporcie drogowym, jak również Ustawę o tachografach, skutkiem czego będzie wzrost kar nakładanych na polskich przewoźników podczas kontroli drogowych, dodatkowo pojawią się nowe sankcje m.in. za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej. Wiedza przekazywana podczas szkolenia pozwoli uniknąć ewentualnej kary, która może wynieść nawet 12 tys. złotych. Należy pamiętać, że ostatni czas to nie tylko zmiany w ustawie o transporcie drogowym. W życie weszło unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO. Dotyczy ono również firm transportowych, które podobnie jak inne przedsiębiorstwa gromadzą i wykorzystują dane osobowe. W trakcie szkolenia nasi eksperci przekażą praktyczne wskazówki dla branży TSL, omawiając zmiany, które wiążą się z wprowadzeniem RODO. Kolejnym przykładem istotnego zagadnienia jest jeden z punktów Pakietu mobilności dotyczący delegowania pracowników. Aktualnie sektor transportu międzynarodowego został wyłączony z dyrektywy o pracownikach delegowanych, obejmie ona jednak swoimi przepisami przewozy kabotażowe i przewozy drogowe wykonywane w ramach transportu kombinowanego. Dostosowanie przepisów do branży transportowej jest trudne, ze względu na jej mobilność. Szkolenie pozwala być na bieżąco z aktualnym stanem prac nad pakietem mobilności. Przywołane zagadnienia to tylko wycinek tego, co dla uczestników przygotowali eksperci.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa.

Program szkolenia

1. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym uchwalone przez Sejm w czerwcu 2018 roku:

 • Zmiany w sankcjonowaniu;
 • Nowe naruszenia ze szczegółowym wyjaśnieniem;
 • Wejście w życie nowych przepisów.

2. Wpływ zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz rejestru KREPTD na dobrą reputację przewoźnika:

 • Omówienie pojęcia „dobra reputacja”;
 • Dobra reputacja, a KREPTD i ERRU;
 • Przesłanki do wszczęcia postępowania;
 • Przebieg i skala postępowań;
 • Sposoby obrony.

3. Co zmienia się dla przewoźników w związku z nową ustawą o tachografach uchwaloną przez Sejm w czerwcu 2018 roku.

4. Inteligentne tachografy obowiązkowo już za niecały rok – szczegóły zmian.

5. RODO – dobre praktyki w firmach transportowych:

 • Co zmienia RODO;
 • Bezpieczeństwo danych a dokumentacja;
 • Praktyczne wskazówki dla branży TSL.

6. Aktualny stan prac nad pakietem mobilności wraz z wyjaśnieniem projektu zmian w delegowaniu kierowców.

7. Projekt rewolucyjnych zmian zaproponowanych przez rząd dotyczący rozliczania wynagrodzenia i podróży służbowych kierowców.

8. Zmiany w zgłaszaniu przewozu towarów wrażliwych SENT obowiązujące od 14.06.2018.

9. Odpoczynki tygodniowe odbierane w kabinie – aktualny stan prawny i interpretacje.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Osoba zgłaszająca

Podaj Imię zgłaszającego

Podaj nazwisko zgłaszającego

Podaj nr telefonu zgłaszającego

Podaj email zgłaszającego

Podaj nr fax zgłaszającego

Podaj stanowisko zgłaszającego

Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

Tak


Uczestnicy

 

Uczestnik nr 1

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 2

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 3

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 4

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 5

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 6

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 7

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 8

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 9

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 10

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


Dane do faktury

Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

Firma

NIP

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Osoba fizyczna

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Uwagi


Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
 

Mercure Opole

ul. Krakowska 57/59
45-018 Opole

Skontaktuj się z nami!

Facebook