Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Piotrków Trybunalski – Szkolenie otwarte dla firm transportowych – Zrealizowane

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Typ szkolenia:
Otwarte
Data szkolenia:
26 luty 2015
Trenerzy:
Mateusz Włoch, Marcin Piwoński
Organizator:
INELO Stocerz Sp. J.
Liczebność grupy:
max 60 osób
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin
Cena:
1 osoba – 259 netto
2 osoby i więcej – 240 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Opis szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie, w całej Polsce. Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniach są zagadnienia dotyczące czasu prowadzenia pojazdu oraz rozliczania czasu pracy kierowców kosztów podróży służbowych (delegacji).

Na szkoleniach zwracamy również uwagę na najczęstsze problemy firm transportowych w trakcie kontroli w przedsiębiorstwach i przekazujemy przydatne informacje jak tych problemów uniknąć.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa ceniony i doświadczony szkoleniowiec Specjalista ds. Czasu Pracy Kierowców i Interpretacji Przepisów z firmy INELO, który w klarowny sposób omówi dla Państwa najnowsze zmiany i ich interpretacje.

W trakcie Szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Program szkolenia

1.  Istotne zagadnienia związane z czasem pracy kierowców i aktualnymi przepisami
•    Rozporządzenie (UE) nr. 165/2014 – m. in. zmiany w wystawianiu zaświadczeń
•    Przerwa z artykułu 13 Ustawy o Czasie Pracy Kierowców (przerwa po 6h pracy)
•    Kontrowersyjny temat minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec – omówienie aktualnych interpretacji
•    Manipulacje tachografów cyfrowych
•    Krótkie podjazdy podczas odpoczynków

2.    Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę
•     Kiedy trzeba i dlaczego warto tworzyć harmonogram i ewidencję czasu pracy
•     Co to jest czas pracy kierowcy i jakie czynności nie są zaliczane do czasu pracy
•     Wyznaczanie dyżurów oraz zasady wypłaty wynagrodzenia i oddawania czasem wolnym
•     Doba rozliczeniowa i indywidualny rozkład czasu pracy
•     Praca w porze nocnej i limit 10 godzin czasu pracy
•     Okresy rozliczeniowe, normatywny czas pracy
•     Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy – wyznaczanie dni wolnych od pracy
•     Zasady rozliczenia i oddawania pracy w godzinach nadliczbowych
•     Systemy czasu pracy
•     Dodatek za czas  pracy w niedziele i święta

3.    Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
•     Tworzenie i przechowywanie ewidencji
•     Ograniczenia czasu  pracy
•     Okresy rozliczeniowe

4.     Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów podróży służbowych
•     Wysokość diet w podróży krajowej oraz zagranicznej
•     Ryczałty za noclegi – Zasady naliczania
•     Odniesienie do wyroku Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy zamknięte
Skontaktuj się z nami!

Facebook