Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Kalisz – Szkolenie z norm czasu pracy kierowców i obsługi tachografu

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Data szkolenia: 31 marca 2017

Trenerzy: Michał Senger, Piotr Krystek

Typ szkolenia: Otwarte, systemem warsztatowym

Dedykowane dla: kierowcy, osoby zarządzające transportem, spedytorzy, właściciele firm, inne osoby pragnące zapoznać się z tematyką rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz obsługą tachografów

Liczebność grupy: max 35 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin w zależności od aktywności grupy

Cena: 1 osoba – cena promocyjna 249 zł netto, cena regularna 359 zł netto
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Z informacji, które płyną od Państwa wiemy, że bardzo często trudno Państwu zebrać wszystkich kierowców i innych pracowników w jednym czasie i miejscu, często też nie ma potrzeby aby szkolić wszystkich pracowników, dlatego proponujemy Państwu cykliczne szkolenie otwarte z norm czasu pracy kierowców i obsługi tachografu, organizowane w całej Polsce. Szkolenia odbywają się w małych grupach i mają charakter warsztatowy.

Na szkoleniu zdobędą Państwo gruntowną wiedzę z zakresu rozporządzenia WE 561/2006, które znajomość jest niezbędna w codziennej pracy kierowcy, a także zdecydowanie pomaga w pracy na naszym oprogramowaniu 4Trans TachoScan – dając wiedzę o genezie naruszeń, sposobach postępowania w momencie przekroczenia czasu pracy, wyliczania pozostałego czasu pracy. Zdobyta wiedza pozwoli na ograniczenie naruszeń, co zminimalizuje koszty w firmie, jak również poprawi bezpieczeństwo Państwa i innych uczestników na drodze.

Niekwestionowanym atutem szkolenia jest to, że posiadamy w swoim asortymencie najpopularniejsze typy tachografów, na których uczestnik szkolenia nauczy się wpisów manualnych, czy też prawidłowego używania selektora.

Nasi szkoleniowcy wyposażeni są w czytniki kart kierowców, dzięki temu możliwe jest odczytanie kart uczestników szkolenia, sprawdzenie ewentualnych naruszeń i ich omówienie.

Program szkolenia

1. Omówienie aktów prawnych dotyczących norm czasu pracy kierowców i prawidłowej obsługi tachografu

2. Wyjaśnienie znaczenia podstawowych definicji w praktyce (jazda, postój, inna praca, dyspozycyjność) – prawidłowa obsługa selektora

3. Ćwiczenia z wpisów manualnych

4. Najlepsze sposoby wypełniania zaświadczeń o działalności

5. Zgłębienie tematu norm wynikających z rozporządzenia WE 561/2006 oraz art. 13 UoCPK

6. Postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

7. Uzupełniające informacje związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych

8. Rodzaje i konsekwencje manipulacji

9. Część praktyczna:
– Możliwość sprawdzenia i omówienia naruszeń z kart uczestników szkolenia
– Ćwiczenia na symulatorach tachografów

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Osoba zgłaszająca

Podaj Imię zgłaszającego

Podaj nazwisko zgłaszającego

Podaj nr telefonu zgłaszającego

Podaj email zgłaszającego

Podaj nr fax zgłaszającego

Podaj stanowisko zgłaszającego

Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

Tak


Uczestnicy

 

Uczestnik nr 1

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 2

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 3

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 4

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 5

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 6

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 7

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 8

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 9

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 10

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


Dane do faktury

Faktura może zostać być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

Firma

NIP

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Osoba fizyczna

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Uwagi


Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
Skontaktuj się z nami!

Facebook