Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Szczecin – Szkolenie z norm czasu pracy kierowców i obsługi tachografu – Zrealizowane

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Typ szkolenia: Otwarte, systemem warsztatowym

Data szkolenia: 20 listopada 2015

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Trenerzy: Piotr Krystek, Maciej Kabaciński

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Liczebność grupy: max 25 osób

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin w zależności od aktywności grupy

Cena: 1 osoba – 349 zł netto, cena promocyjna 199 zł netto
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat

Opis szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane zarówno kierowcom, jak i osobom zarządzającym transportem, czy spedytorom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.

Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Udział w Szkoleniu z norm czasu pracy i obsługi tachografu przyniesie szereg korzyści dla całej firmy.

Uczestnik zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują, na jakie okresy potrzebuje tzw. urlopówki. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń.

Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie – oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne. Oprócz wyżej wymienionych punktów, szkolenie porusza ważny temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu czy fałszowania zapisów.

Każdy trener wyposażony jest w oprogramowanie 4Trans oraz czytnik kart kierowców, co pozwala na analizowanie i omawianie naruszeń czasu pracy na konkretnych przykładach. Podczas szkolenia są również dostępne trenażery walizki szkoleniowe z tachografami cyfrowymi, co ułatwia przyswajanie wiedzy np. o wpisach manualnych.

W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat

Program szkolenia

1. Regulacje prawne dotyczące problematyki szkolenia

2.  Rejestracja czynności (jazda, postój, inna praca, dyspozycyjność)

3. Wpisy manualne

4.  Wypełnianie zaświadczeń o działalności

5. Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynki

6.  Postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

7. Pozostałe zagadnienia związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych

8.  Naruszenia i manipulacje

W trakcie szkolenia analizowane i omawiane są również przykładowe dane odczytane z kart kierowców uczestniczących osób.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy zamknięte

Skontaktuj się z nami!

Facebook