Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Częstochowa – Szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców – Zrealizowane

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Data szkolenia: 20 stycznia 2016

Trenerzy: Jarosław Bokiewicz, Rafał Frejtag

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: Dla wszystkich osób mających styczność z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców

Liczebność grupy: max 60 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin, w zależności od aktywności

Cena: 1 osoba – 289 zł netto, 2 osoby i więcej – 260 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Opis szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie, w całej Polsce. W 2015 roku byliśmy już we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Białymstoku oraz xx innych miast. Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniach są zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, kosztów podróży służbowych (delegacji) oraz temat płacy minimalnej w innych krajach, w szczególności w Niemczech. Zobacz szczegółowy program >> PROGRAM

Nasi trenerzy starają się przekazywać w zrozumiały sposób nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Podczas szkolenia podkreślamy bezpieczne rozwiązania np. dotyczące sposobów rozliczania diet i ryczałtów za nocleg. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jakie zapisy są niezbędne w dokumentacji wewnątrzzakładowej, co pozwoli uniknąć problemów podczas kontroli. Pozyskana wiedza na temat najważniejszych składników wynagrodzenia kierowcy da możliwość prawidłowego rozliczenia czasu pracy, a co za tym idzie uniknięcia roszczeń pracowniczych.

Praktyczne zastosowanie przekazanej wiedzy znajdzie odzwierciedlenie w przykłady rozliczeń, prezentowanych w oparciu o program 4Trans.Podczas szkolenia wymieniamy się doświadczeniem zdobytym m. in. podczas indywidualnych szkoleń w Państwa firmach.

Na każdym szkoleniu jest co najmniej dwóch trenerów, którzy chętnie odpowiedzą na przedstawione pytania nie tylko w trakcie szkolenia ale również podczas przerw.

Program szkolenia

Uwaga! W trakcie szkolenia omówiony zostanie temat rozliczania czasu pracy za pracę na terytorium Niemiec (MiLoG) i Norwegii.

1. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę

•     Kiedy trzeba i dlaczego warto tworzyć harmonogram i ewidencję czasu pracy
•     Co to jest czas pracy kierowcy i jakie czynności nie są zaliczane do czasu pracy
•     Wyznaczanie dyżurów oraz zasady wypłaty wynagrodzenia i oddawania czasem wolnym
•     Doba rozliczeniowa i indywidualny rozkład czasu pracy
•     Praca w porze nocnej i limit 10 godzin czasu pracy
•     Okresy rozliczeniowe, normatywny czas pracy
•     Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy – wyznaczanie dni wolnych od pracy
•     Zasady rozliczenia i oddawania pracy w godzinach nadliczbowych
•     Systemy czasu pracy
•     Dodatek za czas  pracy w niedziele i święta

2. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy

•     Tworzenie i przechowywanie ewidencji
•     Ograniczenia czasu  pracy
•     Okresy rozliczeniowe

3. Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów podróży służbowych

•     Wysokość diet w podróży krajowej oraz zagranicznej
•     Ryczałty za noclegi – Zasady naliczania
•     Odniesienie do wyroku  Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r.

4. Minimalne wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec oraz Norwegii

•     Obowiązki zgłaszania, ewidencjonowania czasu pracy
•     Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
•     Składniki płacy minimalnej
•     Przykłady rozliczenia
•     Rozliczanie czasu pracy na terytorium innych krajów w oprogramowaniu 4Trans

5. Istotne zagadnienia związane z czasem pracy kierowców i aktualnymi przepisami

•     Rozporządzenie (UE) nr. 165/2014 –zmiany w wystawianiu zaświadczeń, nowe tachografy
•     Manipulacje tachografów cyfrowych – m. in. jazdy bez karty, krótkie podjazdy podczas odpoczynków, konsekwencje manipulacji

 

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy zamknięte
Skontaktuj się z nami!

Facebook