Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Kalisz – Szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców – Zrealizowane

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Data szkolenia: 16 lutego 2016

Trenerzy: Mateusz Włoch, Piotr Krystek

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: Dla wszystkich osób mających styczność z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców

Liczebność grupy: max 60 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin, w zależności od aktywności

Cena: 1 osoba – 289 zł netto, 2 osoby i więcej – 260 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Opis szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie, w całej Polsce. W 2015 roku byliśmy już we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Białymstoku oraz w 17 innych miastach. Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniach są zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, kosztów podróży służbowych (delegacji) oraz temat płacy minimalnej w innych krajach, w szczególności w Niemczech. Zobacz szczegółowy program >> PROGRAM

Nasi trenerzy starają się przekazywać w zrozumiały sposób nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Podczas szkolenia podkreślamy bezpieczne rozwiązania np. dotyczące sposobów rozliczania diet i ryczałtów za nocleg. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jakie zapisy są niezbędne w dokumentacji wewnątrzzakładowej, co pozwoli uniknąć problemów podczas kontroli. Pozyskana wiedza na temat najważniejszych składników wynagrodzenia kierowcy da możliwość prawidłowego rozliczenia czasu pracy, a co za tym idzie uniknięcia roszczeń pracowniczych.

Praktyczne zastosowanie przekazanej wiedzy znajdzie odzwierciedlenie w przykłady rozliczeń, prezentowanych w oparciu o program 4Trans.Podczas szkolenia wymieniamy się doświadczeniem zdobytym m. in. podczas indywidualnych szkoleń w Państwa firmach.

Na każdym szkoleniu jest co najmniej dwóch trenerów, którzy chętnie odpowiedzą na przedstawione pytania nie tylko w trakcie szkolenia ale również podczas przerw.

Program szkolenia

Uwaga! W trakcie szkolenia omówiony zostanie również temat rozliczania czasu pracy za pracę na terytorium Niemiec (MiLoG) i Norwegii.

1. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę

•     Kiedy trzeba i dlaczego warto tworzyć harmonogram i ewidencję czasu pracy
•     Co to jest czas pracy kierowcy i jakie czynności nie są zaliczane do czasu pracy
•     Wyznaczanie dyżurów oraz zasady wypłaty wynagrodzenia i oddawania czasem wolnym
•     Doba rozliczeniowa i indywidualny rozkład czasu pracy
•     Praca w porze nocnej i limit 10 godzin czasu pracy
•     Okresy rozliczeniowe, normatywny czas pracy
•     Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy – wyznaczanie dni wolnych od pracy
•     Zasady rozliczenia i oddawania pracy w godzinach nadliczbowych
•     Systemy czasu pracy
•     Dodatek za czas  pracy w niedziele i święta

2. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy

•     Tworzenie i przechowywanie ewidencji
•     Ograniczenia czasu  pracy
•     Okresy rozliczeniowe

3. Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów podróży służbowych

•     Wysokość diet w podróży krajowej oraz zagranicznej
•     Ryczałty za noclegi – Zasady naliczania
•     Odniesienie do wyroku  Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r.

4. Minimalne wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec oraz Norwegii

•     Obowiązki zgłaszania, ewidencjonowania czasu pracy
•     Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
•     Składniki płacy minimalnej
•     Przykłady rozliczenia
•     Rozliczanie czasu pracy na terytorium innych krajów w oprogramowaniu 4Trans

5. Istotne zagadnienia związane z czasem pracy kierowców i aktualnymi przepisami

•     Rozporządzenie (UE) nr. 165/2014 –zmiany w wystawianiu zaświadczeń, nowe tachografy
•     Manipulacje tachografów cyfrowych – m. in. jazdy bez karty, krótkie podjazdy podczas odpoczynków, konsekwencje manipulacji

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy zamknięte
Skontaktuj się z nami!

Facebook