Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Katowice – Szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców -Zapisy zamknięte

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Data szkolenia: 13 lipca 2016

Trenerzy: Rafał Frejtag, Piotr Dajema,

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: Dla wszystkich osób mających styczność z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców

Liczebność grupy: max 60 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin, w zależności od aktywności

Cena: 1 osoba – 289 zł netto, 2 osoby i więcej – 260 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie, w całej Polsce. W 2015 roku byliśmy już we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Białymstoku oraz w 17 innych miastach. Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniach są zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, kosztów podróży służbowych (delegacji) oraz temat płacy minimalnej w innych krajach, w szczególności w Niemczech. Zobacz szczegółowy program >> PROGRAM

Nasi trenerzy starają się przekazywać w zrozumiały sposób nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Podczas szkolenia podkreślamy bezpieczne rozwiązania np. dotyczące sposobów rozliczania diet i ryczałtów za nocleg. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jakie zapisy są niezbędne w dokumentacji wewnątrzzakładowej, co pozwoli uniknąć problemów podczas kontroli. Pozyskana wiedza na temat najważniejszych składników wynagrodzenia kierowcy da możliwość prawidłowego rozliczenia czasu pracy, a co za tym idzie uniknięcia roszczeń pracowniczych.

Praktyczne zastosowanie przekazanej wiedzy znajdzie odzwierciedlenie w przykłady rozliczeń, prezentowanych w oparciu o program 4Trans.Podczas szkolenia wymieniamy się doświadczeniem zdobytym m. in. podczas indywidualnych szkoleń w Państwa firmach.

Na każdym szkoleniu jest co najmniej dwóch trenerów, którzy chętnie odpowiedzą na przedstawione pytania nie tylko w trakcie szkolenia ale również podczas przerw.

Program szkolenia

Uwaga! W trakcie szkolenia omówiony zostanie również temat rozliczania czasu pracy za pracę na terytorium Francji, Niemiec (MiLoG) i Norwegii.

1. Kontrowersyjny temat minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji, Niemiec i Norwegii.
• Zasady rozliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Obowiązki zgłaszania, ewidencjonowania czasu pracy
• Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
2. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę
• Kiedy trzeba i dlaczego warto tworzyć harmonogram i ewidencję czasu pracy
• Co to jest czas pracy kierowcy i jakie czynności nie są zaliczane do czasu pracy
• Wyznaczanie dyżurów oraz zasady wypłaty wynagrodzenia i oddawania czasem wolnym
• Doba rozliczeniowa i indywidualny rozkład czasu pracy
• Praca w porze nocnej i limit 10 godzin czasu pracy
• Okresy rozliczeniowe, normatywny czas pracy
• Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy –wyznaczanie dni wolnych od pracy
• Zasady rozliczenia i oddawania pracy w godzinach nadliczbowych
• Systemy czasu pracy
• Dodatek za czas pracy w niedziele i święta
3. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
• Tworzenie i przechowywanie ewidencji
• Ograniczenia czasu pracy
• Okresy rozliczeniowe
4. Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów podróży służbowych
• Wysokość diet w podróży krajowej oraz zagranicznej
• Ryczałty za noclegi –Zasady naliczania
• Odniesienie do wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy zamknięte
Skontaktuj się z nami!

Facebook