Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Wrocław – Szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Data szkolenia: 23 września 2016

Trenerzy: Michał Senger, Piotr Krystek

Typ szkolenia: Otwarte

Dedykowane dla: Dla wszystkich osób mających styczność z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców

Liczebność grupy: max 60 osób

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin, w zależności od aktywności

Cena: 1 osoba – 289 zł netto, 2 osoby i więcej – 260 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie, w całej Polsce. W 2015 roku byliśmy już we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Białymstoku oraz w 17 innych miastach. Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniach są zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, kosztów podróży służbowych (delegacji) oraz temat płacy minimalnej w innych krajach, w szczególności w Niemczech. Zobacz szczegółowy program >> PROGRAM

Nasi trenerzy starają się przekazywać w zrozumiały sposób nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Podczas szkolenia podkreślamy bezpieczne rozwiązania np. dotyczące sposobów rozliczania diet i ryczałtów za nocleg. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jakie zapisy są niezbędne w dokumentacji wewnątrzzakładowej, co pozwoli uniknąć problemów podczas kontroli. Pozyskana wiedza na temat najważniejszych składników wynagrodzenia kierowcy da możliwość prawidłowego rozliczenia czasu pracy, a co za tym idzie uniknięcia roszczeń pracowniczych.

Praktyczne zastosowanie przekazanej wiedzy znajdzie odzwierciedlenie w przykłady rozliczeń, prezentowanych w oparciu o program 4Trans.Podczas szkolenia wymieniamy się doświadczeniem zdobytym m. in. podczas indywidualnych szkoleń w Państwa firmach.

Na każdym szkoleniu jest co najmniej dwóch trenerów, którzy chętnie odpowiedzą na przedstawione pytania nie tylko w trakcie szkolenia ale również podczas przerw.

Program szkolenia

Uwaga! W trakcie szkolenia omówiony zostanie również temat rozliczania czasu pracy za pracę na terytorium Francji, Niemiec (MiLoG) i Norwegii.

1. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę
• Kiedy trzeba i dlaczego warto tworzyć ewidencję czasu pracy
• Co jest czasem pracy kierowcy a jakie czynności nie są zaliczane do czasu pracy
• Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy – wyznaczanie dni wolnych od pracy
• Praca w porze nocnej, dyżury, dodatek za czas pracy w niedziele i święta
• Okresy rozliczeniowe, doba rozliczeniowa oraz nadgodziny
2.Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
• Tworzenie i przechowywanie ewidencji
• Ograniczenia czasu pracy
• Okresy rozliczeniowe
3. Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów podróży służbowych
• Wysokość diet w podróży krajowej oraz zagranicznej
• Ryczałty za noclegi – zasady naliczania
• Odniesienie do wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca
4. Kontrowersyjny temat minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji, Niemiec i Norwegii.
• Zasady rozliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Obowiązki zgłaszania, zaświadczania oraz ewidencjonowania czasu pracy
• Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
• Przykładowe raporty z oprogramowania 4Trans
5. Istotne zmiany w Polskich przepisach
• Godzinowa płaca minimalna dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz samozatrudnionych
• Zmiany w płacy minimalnej
• Nowa ustawa o delegowaniu pracowników

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Osoba zgłaszająca

Podaj Imię zgłaszającego

Podaj nazwisko zgłaszającego

Podaj nr telefonu zgłaszającego

Podaj email zgłaszającego

Podaj nr fax zgłaszającego

Podaj stanowisko zgłaszającego

Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

Tak


Uczestnicy

 

Uczestnik nr 1

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 2

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 3

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 4

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 5

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 6

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 7

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 8

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 9

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

Dodaj kolejnąUSUŃ

Uczestnik nr 10

Imię Uczestnika

Podaj nazwisko uczestnika

Podaj nr telefonu uczestnika

Podaj email uczestnika

*Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


Dane do faktury

Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

Firma

NIP

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Osoba fizyczna

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy


Uwagi


Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
Skontaktuj się z nami!

Facebook