Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Warszawa – sesja 1 od 9:00 – Szkolenie z rozliczania czasu pracy we Francji w oprogramowaniu 4Trans Rozliczenia

Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole
Niezbędnik przewoźnika
– dokumentacja, czas pracy, obowiązki i kontrole

Informacje ogólne

Typ szkolenia: otwarte
Trenerzy: Piotr Krystek, Piotr Dajema
Organizator: INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Liczebność grupy: max 40 osób
Data i godzina szkolenia: 19 sierpnia 2016 od 9:00 do 11:30
Czas trwania szkolenia: ok. 2 godziny 30 minut
Cena specjalna: 159 zł netto 
Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Specjalny rodzaj szkolenia skupiający się na wyjaśnieniu jak łatwo i korzystnie dla przedsiębiorstwa za pomocą oprogramowania 4Trans rozliczać CP kierowców we Francji. Dla zaawansowanych uczestników szkolenia dodatkowym atutem będzie możliwość zapoznania się ze sposobem w jaki program 4Trans oblicza poszczególne składniki.

Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę z zakresu aktualnych przepisów, najnowszych wytycznych oraz wymaganych dokumentów związanych z rozliczaniem płacy minimalnej we Francji.

Powyższe zagadnienia zostaną zaprezentowane wraz ze zmianami w najnowszej wersji oprogramowania 4Trans moduł Rozliczenia.

Najważniejsze umiejętności, które mogą Państwo posiąść na szkoleniu:

– Znajomość prostych zasad w jaki sposób prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców we Francji
– Prawidłowe wypełnianie zaświadczenia o oddelegowaniu na terytorium Francji (z użyciem oprogramowania 4Trans)
– Korzystne i bezpieczne ustawienie rozliczania czasu pracy na terytorium Francji w module rozliczeń (dostępne opcje wraz z komentarzem i odniesieniem do przepisów oraz wytycznych)
– Tworzenie niezbędnej dokumentacji niezbędnej w razie kontroli w oprogramowaniu 4Trans (wraz z omówieniem wartości na raporcie rozliczenia CP we Francji)

Czas trwania tego szkolenia to 2 godziny 30 minut, w trakcie zostało przewidziany czas również na zadawanie pytań. W każdej lokalizacji szkolenie będzie prowadzić 2 doświadczonych trenerów.

Program szkolenia

NOWOŚĆ
Płaca minimalna we Francji w oprogramowaniu 4Trans Rozliczenia:

1. Obowiązki dotyczące powołania przedstawiciela (możliwość przekazania kontaktu do przedstawiciela)
2. Prawidłowe wypełnianie zaświadczenia o oddelegowaniu na terytorium Francji (również w oprogramowaniu 4Trans)
3. Wymagane dokumenty w pojeździe oraz u przedstawiciela
4. Proste kroki do rozliczenia płacy minimalnej w programie 4Trans
5. Omówienie niezbędnej do rozliczenia i w razie kontroli dokumentacji ( głównie rejestru czasu pracy we Francji) wraz z wyjaśnieniem:
– w jaki sposób liczony jest czas pracy?
– w jaki sposób rozliczane są nadgodziny i kiedy powstają?
– czy i w jaki sposób rozliczać inne dodatki (Nd i Św, dodatki nocne, diety)?
6. Bezpieczne i korzystne ustawienia rozliczania CP we Francji
7. Informacje dotyczące dotychczasowych kontroli
8. Możliwe konsekwencje oraz kary
9. Zmiany w Polskim ustawodawstwie odnośnie pracowników delegowanych

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

  Osoba zgłaszająca

  Podaj Imię zgłaszającego

  Podaj nazwisko zgłaszającego

  Podaj nr telefonu zgłaszającego

  Podaj email zgłaszającego

  Podaj nr fax zgłaszającego

  Podaj stanowisko zgłaszającego

  Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu / kursie

  Tak


  Uczestnicy

   

  Uczestnik nr 1

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 2

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 3

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 4

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 5

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 6

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 7

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 8

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 9

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 10

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


  Dane do faktury

  Faktura może zostać być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

  Firma

  NIP

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Osoba fizyczna

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu


  Uwagi


  Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

  Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.

  Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

  Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych
  Skontaktuj się z nami!

  Facebook